Scroll Top
ACTUALIZAREA CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ/DESTINAŢIEI PENTRU IMOBILE (TERENURI SAU CONSTRUCȚII) ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.

DOCUMENTATIE CADASTRALA DE ACTUALIZARE A CATEGORIEI DE FOLOSINŢĂ/DESTINAŢIEI PENTRU IMOBILE (TERENURI SAU CONSTRUCȚII) ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ.

1

Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosinţă/destinaţia terenului, pentru o parte din imobil, se realizează în baza unei documentaţii de actualizare informaţii tehnice.

Acte necesare:

1
  • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
  • Actul administrativ specific (ex.: adeverinţa emisă de primărie, autorizaţia de construire), emis în condiţiile legii;
  • Copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită actualizarea, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;
  • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafaţa de teren cu categoria/destinaţia actuală.

Note:

1
  • Actualizarea categoriei de folosinţă/destinaţiei pentru întregul imobil care a fost înregistrat în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se poate realiza fără documentaţie cadastrală, de către inspector, în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale.;
  • Imobilele situate în intravilanul localităţilor, aprobat potrivit legii, prin PUG şi/sau PUZ, pentru care a fost emisă autorizaţie de construire, sunt scoase din circuitul agricol prin efectul legii, înregistrându-se în evidenţele de cadastru şi carte funciară pentru întreaga suprafaţă, cu categoria de folosinţă curţi-construcţii, fără întocmirea în acest sens a unei documentaţii cadastrale de actualizare informaţii tehnice;
contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.

    Te rog să dovedești că ești om selectând inimă.