Scroll Top

ÎNSCRIEREA MANSARDEI ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, ÎN CAZUL EXTINDERII CONDOMINIULUI PRIN MANSARDARE

 

DOCUMENTATIE CADASTRALA PRIVIND ÎNSCRIEREA MANSARDEI ÎN EVIDENŢELE DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ, ÎN CAZUL EXTINDERII CONDOMINIULUI PRIN MANSARDARE

1

Mansardarea reprezintă crearea şi înscrierea unor noi unităţi individuale, prin extinderea condominiului pe verticală, cu recalcularea cotelor din părţile comune.

Acte necesare:

1

Etapele privind înscrierea mansardei în evidenţele de cadastru şi carte funciară, în cazul extinderii condominiului prin mansardare sunt:

 • reapartamentarea:
  a)recepţia documentaţiei cadastrale de reapartamentare în vederea scoaterii din părţile de uz comun a terasei, prin care se formează o nouă unitate individuală şi se recalculează cotele din părţile comune, întocmită în baza hotărârii adunării generale a asociaţiei de proprietari în condiţiile art. 658 alin. (1) Codul civil;
  b)încheierea actului autentic prin care coproprietarii îşi exprimă acordul pentru diminuarea corespunzătoare a cotelor părţi indivize din condominiu;
  c)înscrierea în cartea funciară a operaţiunii de reapartamentare, în baza documentaţiei cadastrale şi a înscrisului autentic de la lit. b), înscrierea mansardei în baza autorizaţiei de construire şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
 • subapartamentarea mansardei:
  a)recepţia documentaţiei de subapartamentare a mansardei;
  b)încheierea actului autentic de subapartamentare mansardă;
  c)înscrierea actului de subapartamentare.
contacteaza-ne
1

  Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.

  Te rog să dovedești că ești om selectând avion.