Intabularea în Cartea Funciară a construcțiilor

Intabularea in Cartea Funciara a construcțiilor

Potrivit legii constructiilor intabularea sau inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra unei construcţii se face in baza unui certificat eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizatiei de construire si a documentatiei cadastrale aferente”. In cazul in care construcţia este finalizata, certificatul va fi unul de atestare si va confirma ca edificarea constructiei s-a efectuat conform autorizatiei de construire si ca exista proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, iar in cazul in care constructia nu este finalizata, certificatul va fi de atestare a edificarii constructiei si va confirma situatia juridica a acesteia la data respectiva.
Multilines dispune de un Sistem de Management al Calității conform Standardului ISO 9001:2008 și Certificat de autorizare seria RO-B-J nr. 66/19.01.2011, clasa II-a ANCPI. Aceasta utilizează aparatură performantă și pune la dispoziția clienților săi o echipă de profesioniști. Pentru mai multe detalii, contactati-ne completand form-ul de contact de mai jos!

acte necesare

A. Pentru Constructiile realizate cu Autorizatie de Construire:

1
 • copie după C.I. (sau certificat constatator al societatii comerciale);
 • copie după Extras de Carte Funciară – actualizat;
 • în original: certificat de atestare a edificării construcției/extinderii, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul;
 • în original: procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor(eliberat de dirigintele de șantier și semnat de primăria localității unde este situat imobilul);
 • copii dupa autorizația de construire;
 • certificat fiscal cu valoarea de impozitare a construcției, eliberat de primăria localității unde este situat imobilul;
 • copie după certificatul energetic al construcției;
 • plan de situatie propus, intocmit de arhitect.

Termen: 20 de zile + termen OCPI 15 zile in regim normal sau 5 zile in regim de urgenta (http://ocpitimis.ro/termene.php)

B. Pentru constructiile realizate înainte de 1 august 2001, fără autorizație de construire, înscrierea se face în baza:

1
 • Certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază este situată construcţia;
 • Documentaţiei cadastrale;

Intabularea în Cartea Funciară a construcțiilor edificate fără autorizație – efectele Legii nr. 7/2020 (http://ocpitimis.ro/termene.php)

C. Pentru constructiile nefinalizate (pe stadii de execuţie ) înscrierea se face în baza:

1
 • certificatului de atestare a stadiului realizării construcţiei, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale;
 • procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, semnat şi ştampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale;
 • certificat fiscal.
contacteaza-ne
1

  Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
  captcha