Lucrari de cadastru pentru teren intravilan

Lucrari de cadastru pentru teren intravilan

1

Realizam lucrari de cadastru pentru teren intravilan. Operatiunea de prima inscriere a unui teren situat in intravilanul unei localitati, cu sau fara constructii vechi, este operatiunea prin care acestui teren i se acorda numar cadastral si i se deschide si o carte funciara.
Compania Multilines a câștigat experiență și un portofoliu de servicii care include măsurători și studii topografice, studii topobatimetrice, asistență de șantier, documentații cadastrale, intabulări, apartamentări, dezlipiri/alipiri terenuri sau înscriere construcții în CF.
Dispunem de un Sistem de Management al Calității conform Standardului ISO 9001:2008 și Certificat de autorizare seria RO-B-J nr. 66/19.01.2011, clasa II-a ANCPI. Utilizam aparatură performantă și pune la dispoziția clienților săi o echipă de profesioniști: 16 ingineri, 2 tehnicieni, 2 asistenti manageri, 1 operator date, calificați corespunzător pentru a satisface orice exigențe aferente domeniului de activitate.

Se întocmeşte documentaţie cadastrală de primă înscriere în sistemul de cadastru şi carte funciară, cu atribuire de număr cadastral, pentru:

  • Inscrierea unei construcţii, care a fost edificată pe un teren înscris într-o carte funciară deschisă conform Decretului-lege nr. 115/1938;
  • Dezlipirea sau alipirea unor imobile înscrise în cărţi funciare deschise conform Decretului-lege nr. 115/1938;
  • Inscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul legilor proprietăţii şi a Legii nr. 15/1990.
  • Inscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în intravilan a cărui suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu până la 15% inclusiv faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau faţă de cea din actul de proprietate.

Acte necesare

1
  • Inscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real (COPIE LEGALIZATĂ);
  • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripţia căreia se află imobilul respectiv;
  • Documentaţie cadastrală recepţionată anterior prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;
  • Certificatul de căsătorie în copie legalizată când este cazul;
  • Proces-verbal de vecinătate, semnat de către proprietari/posesori, concesionari, administratori sau titulari ai dreptului de folosinţă ai imobilului vecin, în situaţia în care suprafaţa măsurată diferă cu 2%-15%.
contacteaza-ne
1

Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.