Scroll Top
Modificare a suprafeţei imobilului

DOCUMENTATIE CADASTRALA DE MODIFICARE A SUPRAFEŢEI IMOBILULUI

1

Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului se va întocmi în situaţia în care suprafaţa imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafaţa pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafaţă a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.

Acte necesare:

1
  • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
  • Hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
  • Copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafaţă, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;
contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.

    Te rog să dovedești că ești om selectând copac.