RESTITUIREA TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIILOR IN BAZA LEGII NR. 18/1991 ARTICOLUL 24, ALINEATUL (3), ARTICOLUL 27, ALINEATUL (2)

DOCUMENTATIE CADASTRALA PRIVIND RESTITUIREA TERENULUI AFERENT CONSTRUCTIILOR IN BAZA LEGII nr. 18/1991 art. 24 alin(3), art. 27 alin(2)

1

(2)„În cazul terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:
. . . . . . . . . .
b) dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor”.

Acte necesare:

1
 • Cerere tip (link);
 • Extras de carte funciară individual şi extenso, în original, nu mai vechi de două săptămâni;
 • Plan de carte funciară, plan de situaţie cotat cu numere topografice şi încadrare în zonă, în original, întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I.(O.N.C.G.C.);
  Planul trebuie să cuprindă bilanţul teritorial al terenului şi menţiunea proiectantului, că datele înscrise în planul întocmit corespund cu realitatea din teren, planurile trebuie să fie întocmite de o persoană autorizată A.N.C.P.I.(O.N.C.G.C.);
 • Copie contract de vânzare-cumpărare constructie , titlu de proprietate sau act normativ de atribuire;
 • Copie acte de identitate si de stare civilă;
 • Adeverinta de la Registrul Agricol;
 • Certificat fiscal;
 • Număr de telefon, adresa de email;
contacteaza-ne
1

  Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
  captcha