Scroll Top
Planuri urbanistice de detaliu - PUD
Planuri urbanistice de detaliu – PUD
1

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, in conformitate cu Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia care asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate. Este defapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.
Multilines dispune de un sistem de management al calitatii conform standardului ISO 9001:2008 si de o intreaga echipa de profesionisti care se ocupa cu lucrari de ridicari topografice necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului (P.U.G., P.U.Z. si P.U.D.).

contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.

    Te rog să dovedești că ești om selectând avion.