NOTARE A POSESIEI CÂND SUPRAFAŢA DIN MĂSURĂTORI ESTE MAI MARE DE 15/% FATA DE SUPRAFATA DIN CF

 

DOCUMENTATIE CADASTRALA DE NOTARE A POSESIEI CÂND SUPRAFAŢA DIN MĂSURĂTORI ESTE MAI MARE DE 15/% FATA DE SUPRAFATA DIN CF

1

Dacă suprafaţa din măsurători este mai mare decât procentul stabilit de 15%, la cerere, se va putea nota posesia asupra diferenţei de teren, deţinută fără act de proprietate, în baza următoarelor documente:

Acte necesare:

1
  • Procesul-verbal de vecinătate;
  • Storicul de rol fiscal;
  • Certificatul de atestare fiscală în care să fie indicată suprafaţa rezultată din măsurătorile cadastrale;
  • Copie act de identitate;
  • Înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
  • Extrasul de carte funciară.
contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
    captcha