Plan urbanistic de detaliu (PUD)

Plan urbanistic de detaliu (PUD)

1

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detaliind continutul acestor planuri, in conformitate cu Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia care asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcela, in corelare cu functiunea predominanta si vecinatatile imediate Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci cand este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizatie de Construire; daca nu exista PUD pentru terenul respectiv, Primaria cere mai intai intocmirea lui, pe baza PUG-ului si PUZ-ului.
Compania noastra a câștigat experiență și un portofoliu de servicii care include măsurători și studii topografice, studii topobatimetrice, asistență de șantier, documentații cadastrale, intabulări, apartamentări, dezlipiri/alipiri terenuri sau înscriere construcții în CF.

contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
    captcha