Rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital

Documentaţie de rectificare a erorii de înregistrare în planul cadastral digital.
Suprapunerea virtuală. Suprapunerea reală.

1

Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare.
Repoziţionarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral care se efectuează prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei anterior recepţionate, fără acordul proprietarului.
În situaţia în care prin repoziţionarea imobilului se modifică şi suprafaţa acestuia, cu un procent de până la +/–2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară, documentaţia cadastrală de repoziţionare va conţine şi declaraţia pe propria răspundere a proprietarului prin care acesta consimte la modificarea suprafeţei imobilului.

Repoziţionarea se poate realiza ori de câte ori este nevoie, dar o singură dată şi cu modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/– 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară, ulterior nemaifiind posibilă modificarea suprafeţei imobilului respectiv
Documentaţia de repoziţionare se întocmeşte de către persoana autorizată la sesizarea acesteia, la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial.

acte necesare:

1
  • Copie extras carte funciară;
  • Copie carte de identitate;
  • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior, în situaţia în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru şi carte funciară;
  • Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului (când se modifică suprafata).

Termen: 20 de zile + termen OCPI 9 zile in regim normal sau 3 zile in regim de urgenta (http://ocpitimis.ro/termene.php);

contacteaza-ne
1

    Accept termenii si conditiile conform regulamentului (UE) n. 2016/679. Politica de confidentialitate.
    captcha